Mari Wyn Williams – Canu Opera

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Ymarfer sgiliau cyfannu Datblygu geirfa Adolygu ac ymarfer ar y defnydd o ferfau’r gorffennol Adolygu ffurf a nodweddion dyddiadur Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Ymarfer cyfannu Bydd angen i’r disgyblion feddwl am eiriau synhwyrol i’w gosod yn […]