Rhoswen Llewelyn – Y Cardi Bach

Rhoswen Llewelyn – Y Cardi Bach

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Cyfryngau, Hanes Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno. Tasg 2 Gwrando a deall […]


Daniel Lloyd – Ysgrifennu caneuon

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Daniel Lloyd yn […]


David Daniel – Cymry Llundain

David Daniel –  Cymry Llundain

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar David Daniel yn siarad am gylchgrawn Cymry Llundain. Tasg 2 […]


Cris Tomos – Clebran

Cris Tomos – Clebran

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Cris Tomos yn siarad am y papur bro ‘Clebran’ […]


Tudur Owen – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau cymharu darnau clywedol a darnau darllen Canfod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng darnau gwahanol Adolygu iaith cymharu Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Cyfannu Cyn gwrando ar y trac sain, ymarfer cyfannu yn seiliedig ar […]


Alun Saunders – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Cywain gwybodaeth Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Alun Saunders. Tasg 2 Ymarfer gwir neu gau. Tasg 3 Astudiaeth […]