Jane Clapham – Dru Yoga

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Jane Clapham yn siarad am Dru Yoga. […]


Gwion Llŷr – Parkour

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwion Llŷr yn siarad am […]


Andy Rowlands – Hyfforddiant Milwrol

Andy Rowlands – Hyfforddiant Milwrol

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Gyrfau, Gwasanaethau Cyhoeddus Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar yr Uwch […]


Edward Dennis – Reslo

Edward Dennis – Reslo

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar Edward Dennis yn siarad am ei brofiadau fel reslwr proffesiynol. Tasg 2 Gwrando a deall […]


Ken Owens – Rygbi

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Ken Owens yn trafod y byd rygbi. Tasg 2 Datblygu geirfa > […]