Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Harddwch Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu /Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Alwena Llywarch Pugh […]


Simeon Jones – Osteopath

Simeon Jones – Osteopath

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Simeon Jones yn siarad am ei brofiadau fel osteopath. […]


Catrin Davies – Siôp Trin Gwallt

Catrin Davies – Siôp Trin Gwallt

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Catrin Davies yn siarad am redeg siôp trin gwallt. […]


Nica Pritchard – Pysgotwraig

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Nica Pritchard yn siarad am ei phrofiadau gyda’r elusen […]


Lowri Davies – Milfeddyg

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lowri Davies yn siarad am ei phrofiadau fel milfeddyg. […]