Arwel Price – Iron Man

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu cywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Arwel Price yn trafod ei brofiadau yn cystadlu yng nghystadlaethau ‘Ironman’. Tasg 2 Gwir neu gau – gweithgaredd […]