Stori Newyddion – Problemau Ariannol

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o stori newyddion. Tasg 2 Tasg datblygu geirfa yn seiliedig ar y trac sain. Tasg 3 Gwaith gwrando […]