Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Harddwch Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu /Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Alwena Llywarch Pugh […]


Gwenfai Rees Griffiths – Cwiltio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwenfai Rees Griffiths yn siarad am gwiltio. Tasg 2 […]