Shem ap Geraint – Barcudo

Shem ap Geraint – Barcudo

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Twristiaeth a Hamdden, Daearyddiaeth, Addysg Gorfforol Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Shem […]


Jon Meirion Jones – Bywyd Morwr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno. Tasg 2 Gwrando a deall […]


James Williams – Rosie Mai

James Williams – Rosie Mai

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Mecaneg Ceir Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Rhagfynegi > ymarfer rhagfynegi yn seiliedig ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > […]


Dylan Garner – Model

Dylan Garner – Model

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Ffasiwn Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dylan Garner yn siarad am […]


Clive Edwards – Canu a thripiau bws

Clive Edwards – Canu a thripiau bws

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Astudiaethau Perfformio, Gyrfau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Clive Edwards yn […]


Beti Thomas – Casglu Llwyau

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Beti Thomas yn siarad am ei diddordeb o gasglu […]


Tim Hayes – Dyfarnwr Rygbi

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Tim Hayes yn trafod ei yrfa fel dyfarnwr rygbi. Tasg 2 Gwrando […]


Euros a Darryn – Myfyrwyr Tramor

Oedran/gallu: Cymysg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Astudio rhifolion a dyddiadau Astudio tafodiaith Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Gwrando ar drac sain o Euros a Darryn yn trafod eu profiadau o ddysgu yn Lesotho. Tasg 2 > Gwrando’n ofalus […]


Eleri ac Angharad – Teithio

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Geirfa > cysylltu geiriau newydd […]