Ann Ireland – Tafodiaith Rhosllannerchrugog

Ann Ireland – Tafodiaith Rhosllannerchrugog

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Ann Ireland yn siarad […]


Martina Davies – Dawnsio Llinell

Martina Davies – Dawnsio Llinell

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > ateb […]


Gwenda Owen – Triniaeth Harddwch

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanesion Gwenda Owen wrth iddi sefydlu busnes triniaeth harddwch. Tasg 2 Gwrando a deall > […]


Geinor Haf – Trin Gwallt

Oedran/gallu: Cymysg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Astudio tafodiaith ac iaith mynegi barn Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Gwrando ar drac sain o Geinor Haf Owen yn trafod sut i drin gwallt. Tasg 2 > Gwrando’n ofalus ar y […]


Eirlys Myfanwy – Cantores

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > cwestiynau […]


Alun Saunders – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Cywain gwybodaeth Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Alun Saunders. Tasg 2 Ymarfer gwir neu gau. Tasg 3 Astudiaeth […]