Eilir Phillips – Y Coliseum

Eilir Phillips – Y Coliseum

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Drama, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Eilir Phillips yn […]


Dylan Garner – Model

Dylan Garner – Model

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Ffasiwn Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dylan Garner yn siarad am […]


Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Harddwch Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu /Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Alwena Llywarch Pugh […]


Stori Newyddion – Stadiwm y Mileniwm

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > ateb […]


Meilir Hughes – Plymiwr

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > gweithgaredd […]


Huw Bryant – DJ

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar Huw Bryant yn siarad am ei fusnes o gynnal disgos. Tasg […]


Hefin Williams – Trefnwyr Angladdau

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanesion gyrfa Hefin Williams fel trefnwr angladdau. Tasg 2 Gwrando a deall > ymarfer gwir […]