Ifan Richards – Beicio a Rhedeg

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrandewch yn ofalus ar y trac sain ac a Ifan […]


Elin Haf Davies – Ironman

Elin Haf Davies – Ironman

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elin Haf Davies yn siarad am ei phrofiadau o […]


Arwel Price – Iron Man

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu cywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Arwel Price yn trafod ei brofiadau yn cystadlu yng nghystadlaethau ‘Ironman’. Tasg 2 Gwir neu gau – gweithgaredd […]