Ifan Richards – Beicio a Rhedeg

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrandewch yn ofalus ar y trac sain ac a Ifan […]