Lizzie Spikes – Broc Môr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Celf, Dylunio a Thechnoleg, Daearyddiaeth Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lizzie Spikes […]