Angela Gould – Canolfan Gelfyddydau Miwni

Angela Gould – Canolfan Gelfyddydau Miwni

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Astudiaethau Perfformio, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Angela Gould […]


Gwenno Hutchinson – Canolfan Hamdden

Gwenno Hutchinson – Canolfan Hamdden

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwenno Hutchinson yn siarad am Ganolfan Hamdden Aberhonddu. Tasg […]


Bethan Gwanas – Llinyn Trôns

Oedran/gallu: CA4 (Haen Sylfaenol) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau mynegi barn Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar Bethan Gwanas yn trafod y nofel ‘Llinyn Trôns’. Tasg 2 > Gwir neu gau? Ymarfer ‘Gwir neu […]