Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee

Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag gydag ansoddeiriau […]


Rhys Jones – Star y Mochyn

Rhys Jones – Star y Mochyn

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, Cyfryngau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhys Jones yn siarad am […]


Portread o Catherine Zeta Jones

Portread o Catherine Zeta Jones

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Astudiaethau Perfformio, Cyfryngau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar y portread o […]


Owain Rhys Davies – West End

Owain Rhys Davies – West End

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwricwlaidd: Cerddoriaeth, Drama, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Owain Rhys Davies […]


Clive Edwards – Canu a thripiau bws

Clive Edwards – Canu a thripiau bws

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Astudiaethau Perfformio, Gyrfau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Clive Edwards yn […]


Lisa Angharad – Canu

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa a chywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Angharad yn siarad am ei phrofiadau yn y byd cerddorol. […]


Linda Griffiths – Cantores

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Linda Griffiths yn siarad am ei hardal a’i cherddoriaeth. Tasg 2 Gwrando a deall […]


Tudur Owen – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau cymharu darnau clywedol a darnau darllen Canfod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng darnau gwahanol Adolygu iaith cymharu Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Cyfannu Cyn gwrando ar y trac sain, ymarfer cyfannu yn seiliedig ar […]Mari Wyn Williams – Canu Opera

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Ymarfer sgiliau cyfannu Datblygu geirfa Adolygu ac ymarfer ar y defnydd o ferfau’r gorffennol Adolygu ffurf a nodweddion dyddiadur Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Ymarfer cyfannu Bydd angen i’r disgyblion feddwl am eiriau synhwyrol i’w gosod yn […]