Jon Meirion Jones – Bywyd Morwr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno. Tasg 2 Gwrando a deall […]


Lowri Lewis – Gwledig a Dinesig

Lowri Lewis – Gwledig a Dinesig

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Lowri […]


Owain Davies – Bad Achub

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa a chywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar Owain Davies yn siarad am ei brofiadau gyda’r Bad Achub. Tasg 2 Gwrando a deall > cyfres o gwestiynau amlddewis yn […]