Lisa Angharad – Gwerthu mewn marchnad

Lisa Angharad – Gwerthu mewn marchnad

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Menter a Busnes, Arlwyo Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Angharad yn […]


Rhian Owen – Siwgr a Sbeis

Rhian Owen – Siwgr a Sbeis

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o gywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhian Owen yn siarad am ei busnes, ‘Siwgr a […]