Rhian Evans – Colli Golwg

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, ABCh Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrandewch yn ofalus ar y trac sain ac ar Rhian Evans yn siarad […]


Carol Ayers – Teulu Mawr

Carol Ayers – Teulu Mawr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Carol Ayres yn siarad am ei phrofiadau o fod yn aelod o deulu mawr. […]


Lloyd Jones – Melinau Gwynt

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa a chywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Rhagfynegi > Cyn mynd ati i wrando ar y trac sain, llenwi grid GED ar felinau gwynt. Tasg 2 Ffocws ar eirfa > […]