Guto Davies – Clwb Rygbi Pontypridd

Guto Davies – Clwb Rygbi Pontypridd

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > Gwrano’n ofalus ar Guto Davies yn siarad am Glwb Rygbi Pontypridd. Tasg 2 Gwrando a deall > […]