Rhys Gwyn – Parc Cenedlaethol

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Twristiaeth a Hamdden, Gyrfau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno. Tasg 2 Gwrando […]


Peris ac Arwyn Davies – Cwmni Teuluol

Peris ac Arwyn Davies – Cwmni Teuluol

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Peris ac Arwyn Davies yn siarad […]


Keith Gibby – Cŵn Heddlu

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwasanaethau Cyhoeddus, Gyrfau, Gwleidyddiaeth Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Keith Cibby yn […]


Dylan Garner – Model

Dylan Garner – Model

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Ffasiwn Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dylan Garner yn siarad am […]


Delyth Jones – Swyddfa Post

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Gwasanaethau Cyhoeddus Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Delyth Jones yn siarad […]


Dai Jenkins – Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Dai Jenkins – Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Twristiaeth a Hamdden, Gyrfau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dai Jenkins […]


Sioned Llewelyn – Cadw Bythynnod

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Sioned Llewelyn Williams yn siarad am adnewyddu a rhentu bythynnod. Tasg 2 Gwrando a […]


Mari Grug – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3/CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Datblygu ymwybyddiaeth o dafodieithoedd Cymru Datblygu sgiliau mynegi barn Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar gyfweliad Mari Grug. Tasg 2 > Gwrando a chasglu gwybodaeth Darllen y tywydd – […]


Johnny Tudor – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Datblygu sgiliau cyfieithu/ymwybyddiaeth o iaith Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar gyfweliad Johnny Tudor. Tasg 2 > Gwrando a deall Rhaid i’r disgyblion osod y geiriau yn […]


Huw Folkes – Profiadau

Huw Folkes – Profiadau

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Geirfa > cysylltu’r geiriau anghyfarwydd […]