Gwenda Owen a Geinor Haf – Canu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanes Gwenda Owen a’i merch Geinor Haf yn y byd cerddorol. Tasg 2 Gwrando a […]


Gwenda Owen – Triniaeth Harddwch

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanesion Gwenda Owen wrth iddi sefydlu busnes triniaeth harddwch. Tasg 2 Gwrando a deall > […]


Geinor Haf – Trin Gwallt

Oedran/gallu: Cymysg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Astudio tafodiaith ac iaith mynegi barn Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Gwrando ar drac sain o Geinor Haf Owen yn trafod sut i drin gwallt. Tasg 2 > Gwrando’n ofalus ar y […]