Peris ac Arwyn Davies – Cwmni Teuluol

Peris ac Arwyn Davies – Cwmni Teuluol

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Peris ac Arwyn Davies yn siarad […]


Eirian Jones – Chwarel Blaenau

Eirian Jones – Chwarel Blaenau

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Daearyddiaeth, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Eirian Jones yn […]


Delyth Jones – Swyddfa Post

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Gwasanaethau Cyhoeddus Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Delyth Jones yn siarad […]


Dai Jenkins – Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Dai Jenkins – Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Twristiaeth a Hamdden, Gyrfau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dai Jenkins […]