Ieuan Rhys – Ioan Gruffudd

Ieuan Rhys – Ioan Gruffudd

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys (Ioan Gruffudd). Tasg 2 Ateb cwestiynau sy’n profi dealltwriaeth o’r trac […]