Wyn Humphreys – Ralio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau ymchwilio a chywain gwybodaeth Datblygu ymwybyddiaeth o dafodieithoedd Cymru Datblygu sgiliau llafar Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Gwaith gwrando Gwrando’n ofalus ar gyfweliad Wyn Humphreys. Tasg 2 > […]


Lowri Davies – Cyd-yrru

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > ateb […]


Lisa Jones – Astudio yn UDA

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Lisa Jones yn trafod astudio yn Unol Daleithiau America. Tasg 2 Datblygu […]Dewi Foulkes – Derwyddon Doctor Gonzo

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > ateb […]


Bethan Gwanas – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad Bethan Gwanas. Tasg 2 Dangos dealltwriaeth o gynnwys y trac trwy osod digwyddiadau yn […]Bethan Gwanas – Llinyn Trôns

Oedran/gallu: CA4 (Haen Sylfaenol) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau mynegi barn Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar Bethan Gwanas yn trafod y nofel ‘Llinyn Trôns’. Tasg 2 > Gwir neu gau? Ymarfer ‘Gwir neu […]