Euros a Darryn – Myfyrwyr Tramor

Oedran/gallu: Cymysg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Astudio rhifolion a dyddiadau Astudio tafodiaith Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Gwrando ar drac sain o Euros a Darryn yn trafod eu profiadau o ddysgu yn Lesotho. Tasg 2 > Gwrando’n ofalus […]


Chris Cope – Americanwr wedi dysgu Cymraeg

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > ateb […]