Ieuan Rhys – Actio

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys. Tasg 2 Tasg aml ddewis. Tasg 3 Astudiaeth o iaith gan […]


Huw Rhys – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Adolygu rheolau yn ymwneud ag enwau Adolygu ffurfiau iaith amrywiol e.e. iaith lafar/tafodiaith/bratiaith Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar Huw Rhys yn siarad am ei brofiadau ym myd actio. Tasg 2 […]


Huw Folkes – Profiadau

Huw Folkes – Profiadau

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Geirfa > cysylltu’r geiriau anghyfarwydd […]