Stori Newyddion – Hywel Teifi Edwards

Stori Newyddion – Hywel Teifi Edwards

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o stori newyddion yn adrodd hanes marwolaeth Hywel Teifi Edwards. Tasg 2 Tasg gwrando […]