Eirian Jones – Chwarel Blaenau

Eirian Jones – Chwarel Blaenau

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Daearyddiaeth, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Eirian Jones yn […]


Dewi Williams – Chwarel

Dewi Williams – Chwarel

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > llenwi bylchau wrth wrando ar y trac sain am y tro […]


Dean Powell – Hanes Dr William Price

Dean Powell – Hanes Dr William Price

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Addysg Grefyddol, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a dall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dean Powell yn […]


Gwenda Owen – Triniaeth Harddwch

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanesion Gwenda Owen wrth iddi sefydlu busnes triniaeth harddwch. Tasg 2 Gwrando a deall > […]