Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee

Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag gydag ansoddeiriau […]


Sara Burman – Karate

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Oechyd a Gofal Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Sara Burnam […]


Richard Jones – Beicio

Richard Jones – Beicio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Richard Jones yn […]


James Williams – Rosie Mai

James Williams – Rosie Mai

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Mecaneg Ceir Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Rhagfynegi > ymarfer rhagfynegi yn seiliedig ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > […]


George Parry – Eco’r Wyddfa

George Parry – Eco’r Wyddfa

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Dylunio a Thechnoleg, Celf Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar George Parry yn […]


Gareth Morgan – Hen Geir

Gareth Morgan – Hen Geir

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Mecaneg Ceir Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Rhagfynegi > ymarfer rhagfynegi yn seiliedig ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > gwrando’n […]


Dewi Parry – Cadw Milgwn

Dewi Parry – Cadw Milgwn

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Dewi Parry yn […]


Bobi Owen – Casglu Llythyron

Bobi Owen – Casglu Llythyron

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Bobi Owen yn siarad am […]


Beti Thomas – Casglu Llwyau

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Beti Thomas yn siarad am ei diddordeb o gasglu […]


Wyn Humphreys – Ralio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau ymchwilio a chywain gwybodaeth Datblygu ymwybyddiaeth o dafodieithoedd Cymru Datblygu sgiliau llafar Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Gwaith gwrando Gwrando’n ofalus ar gyfweliad Wyn Humphreys. Tasg 2 > […]