Ken Owens – Rygbi

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Ken Owens yn trafod y byd rygbi. Tasg 2 Datblygu geirfa > […]


Johnny Tudor – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Datblygu sgiliau cyfieithu/ymwybyddiaeth o iaith Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar gyfweliad Johnny Tudor. Tasg 2 > Gwrando a deall Rhaid i’r disgyblion osod y geiriau yn […]


Ieuan Rhys – Llofnodion

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys. Tasg 2 Ymarfer gwir neu gau.


Ieuan Rhys – Actio

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys. Tasg 2 Tasg aml ddewis. Tasg 3 Astudiaeth o iaith gan […]


Huw Rhys – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Adolygu rheolau yn ymwneud ag enwau Adolygu ffurfiau iaith amrywiol e.e. iaith lafar/tafodiaith/bratiaith Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar Huw Rhys yn siarad am ei brofiadau ym myd actio. Tasg 2 […]