Rhys Roberts – Cell B

Rhys Roberts – Cell B

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhys Roberts yn […]


Lloyd Antrobus – Eliffantod

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, Cyfryngau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac a Lloyd Antrobus yn siarad am […]