Eifion Griffiths – Melin Tregwynt

Eifion Griffiths – Melin Tregwynt

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Hanes, Celf/Tecstiliau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Eifion Griffiths yn siarad […]


Angharad Gwyn – Cwmni Adra

Angharad Gwyn – Cwmni Adra

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Cymraeg, Celf, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall […]