Mari Grug – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3/CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Datblygu ymwybyddiaeth o dafodieithoedd Cymru Datblygu sgiliau mynegi barn Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar gyfweliad Mari Grug. Tasg 2 > Gwrando a chasglu gwybodaeth Darllen y tywydd – […]


Marc Griffiths – Cyflwynydd Radio

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Marc Griffiths yn trafod ei yrfa fel cyflwynydd radio. Tasg 2 Datblygu […]