Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin

Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cerddoriaeth, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Geraint Griffiths yn siarad […]


Fflur Dafydd – Porthgain

Fflur Dafydd – Porthgain

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Fflur Dafydd yn siarad […]


Daniel Lloyd – Ysgrifennu caneuon

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Daniel Lloyd yn […]


Al Lewis – Canwr

Al Lewis – Canwr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Al Lewis yn siarad […]


Lisa Pedrick – Brynaman

Lisa Pedrick – Brynaman

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Pedrick yn siarad am ei hardal, Brynaman. Tasg […]


Caryl Parry Jones – Ysgrifennu Caneuon

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Caryl Parry Jones yn siarad am ei phrofiadau o gyfansoddi […]


Linda Griffiths – Cantores

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Linda Griffiths yn siarad am ei hardal a’i cherddoriaeth. Tasg 2 Gwrando a deall […]


Alun Tan Lan – Cerddor

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu cywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Alun Tan Lan yn sôn am ei brofiadau fel cerddor. Tasg 2 Dod o hyd i ddiffiniadau/ystyron i […]


Gwenda Owen a Geinor Haf – Canu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar y trac sain sy’n adrodd hanes Gwenda Owen a’i merch Geinor Haf yn y byd cerddorol. Tasg 2 Gwrando a […]