Angharad Gwyn – Cwmni Adra

Angharad Gwyn – Cwmni Adra

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Cymraeg, Celf, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall […]