Ceri Cunnington – Llwybr Beicio

Ceri Cunnington – Llwybr Beicio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Gorfforol Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Ceri Cunnington yn […]