Fflur Dafydd – Porthgain

Fflur Dafydd – Porthgain

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Fflur Dafydd yn siarad […]


Al Lewis – Canwr

Al Lewis – Canwr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Al Lewis yn siarad […]


Alun Tan Lan – Cerddor

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu cywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Alun Tan Lan yn sôn am ei brofiadau fel cerddor. Tasg 2 Dod o hyd i ddiffiniadau/ystyron i […]