Rhys Roberts – Cell B

Rhys Roberts – Cell B

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhys Roberts yn […]


Angela Gould – Canolfan Gelfyddydau Miwni

Angela Gould – Canolfan Gelfyddydau Miwni

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Astudiaethau Perfformio, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Angela Gould […]


Lisa Jones – Astudio yn UDA

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Lisa Jones yn trafod astudio yn Unol Daleithiau America. Tasg 2 Datblygu […]


Gwydion Rhys Griffiths – Sioeau Cerdd

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Gwydion Rhys Griffiths yn trafod sioeau cerdd . Tasg 2 Tasg datblygu […]