Gareth Morgan – Hen Geir

Gareth Morgan – Hen Geir

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Mecaneg Ceir Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Rhagfynegi > ymarfer rhagfynegi yn seiliedig ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > gwrando’n […]


Bobi Owen – Casglu Llythyron

Bobi Owen – Casglu Llythyron

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Bobi Owen yn siarad am […]


Beti Thomas – Casglu Llwyau

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Beti Thomas yn siarad am ei diddordeb o gasglu […]