Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee

Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag gydag ansoddeiriau […]


Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin

Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cerddoriaeth, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Geraint Griffiths yn siarad […]


Alun Reynolds – Canu a Recordio

Alun Reynolds – Canu a Recordio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Alun Reynolds yn siarad […]


Al Lewis – Canwr

Al Lewis – Canwr

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Al Lewis yn siarad […]


Lisa Pedrick – Brynaman

Lisa Pedrick – Brynaman

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Pedrick yn siarad am ei hardal, Brynaman. Tasg […]


Lisa Angharad – Canu

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa a chywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Angharad yn siarad am ei phrofiadau yn y byd cerddorol. […]


Linda Griffiths – Cantores

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Linda Griffiths yn siarad am ei hardal a’i cherddoriaeth. Tasg 2 Gwrando a deall […]


Terwyn Davies – Blog Canu Gwlad

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > ateb […]


Mari Wyn Williams – Canu Opera

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Ymarfer sgiliau cyfannu Datblygu geirfa Adolygu ac ymarfer ar y defnydd o ferfau’r gorffennol Adolygu ffurf a nodweddion dyddiadur Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Ymarfer cyfannu Bydd angen i’r disgyblion feddwl am eiriau synhwyrol i’w gosod yn […]


Gwydion Rhys Griffiths – Sioeau Cerdd

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Gwydion Rhys Griffiths yn trafod sioeau cerdd . Tasg 2 Tasg datblygu […]