Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin

Geraint Griffiths – Hel Achau nôl i Gaerfyrddin

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cerddoriaeth, Cymraeg Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Geraint Griffiths yn siarad […]


Elinor Wyn Reynolds – Hanes Caerfyrddin

Elinor Wyn Reynolds – Hanes Caerfyrddin

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cymraeg, Busnes, Gyrfau, Gwleidyddiaeth Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elinor Wyn […]