Tudur Owen – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau cymharu darnau clywedol a darnau darllen Canfod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng darnau gwahanol Adolygu iaith cymharu Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Cyfannu Cyn gwrando ar y trac sain, ymarfer cyfannu yn seiliedig ar […]