Margret Jones – Gwely a Brecwast

Margret Jones – Gwely a Brecwast

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno. Tasg 2 Gwrando a […]


Llywela Davies – Caffi Portmeirion

Llywela Davies – Caffi Portmeirion

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Llywela Davies yn […]


Lisa Angharad – Gwerthu mewn marchnad

Lisa Angharad – Gwerthu mewn marchnad

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Menter a Busnes, Arlwyo Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Angharad yn […]


Linda Robertson – Cyffug

Linda Robertson – Cyffug

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’r ofalus ar y trac sain ac ar Linda Robertson yn siarad am […]


Gwawr Bell – Pili Palas

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden, ABCh Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwawr Bell […]


Elystan Metcalfe – Cigydd

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elystan,Metcalfe yn siarad am ei […]


Elin Wyn Jones – Cynhyrchu Caws

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac a llenwi bylchau gwag wrth wrando. Tasg 2 […]


Clive Edwards – Canu a thripiau bws

Clive Edwards – Canu a thripiau bws

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Astudiaethau Perfformio, Gyrfau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Clive Edwards yn […]


Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Alwena Llywarch Pugh – Triniaethau Harddwch

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Harddwch Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu /Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Alwena Llywarch Pugh […]


Tanya Alcock – Patchwork Pete

Tanya Alcock – Patchwork Pete

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys agoriad y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac […]