Richard Jones – Beicio

Richard Jones – Beicio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Richard Jones yn […]


Ifan Richards – Beicio a Rhedeg

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrandewch yn ofalus ar y trac sain ac a Ifan […]


Ceri Cunnington – Llwybr Beicio

Ceri Cunnington – Llwybr Beicio

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Gorfforol Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Ceri Cunnington yn […]


Elin Haf Davies – Ironman

Elin Haf Davies – Ironman

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elin Haf Davies yn siarad am ei phrofiadau o […]