Gwyn Roberts – Arlunydd

Gwyn Roberts – Arlunydd

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwyn Roberts yn siarad am ei waith fel arlunydd. […]


Wini Jones Lewis – Artist

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa a chywirdeb ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain. Tasg 2 Gwrando a deall > gosod geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos […]