Gwyn Roberts – Arlunydd

Gwyn Roberts – Arlunydd

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Gwyn Roberts yn siarad am ei waith fel arlunydd. […]


Tudur Owen – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau cymharu darnau clywedol a darnau darllen Canfod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng darnau gwahanol Adolygu iaith cymharu Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Cyfannu Cyn gwrando ar y trac sain, ymarfer cyfannu yn seiliedig ar […]