Portread o Catherine Zeta Jones

Portread o Catherine Zeta Jones

Oedran/gallu: CA3 / CA4 Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Astudiaethau Perfformio, Cyfryngau Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar y portread o […]


Tudur Owen – Ysgrifennu

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau cymharu darnau clywedol a darnau darllen Canfod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng darnau gwahanol Adolygu iaith cymharu Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 > Cyfannu Cyn gwrando ar y trac sain, ymarfer cyfannu yn seiliedig ar […]Lisa Jones – Astudio yn UDA

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu dealltwriaeth o reolau gramadegol Datblygu sgiliau ysgrifennu Tasg 1 Gwrando ar drac sain o Lisa Jones yn trafod astudio yn Unol Daleithiau America. Tasg 2 Datblygu […]Johnny Tudor – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu sgiliau cywain gwybodaeth Datblygu sgiliau cyfieithu/ymwybyddiaeth o iaith Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar gyfweliad Johnny Tudor. Tasg 2 > Gwrando a deall Rhaid i’r disgyblion osod y geiriau yn […]


Ieuan Rhys – Llofnodion

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys. Tasg 2 Ymarfer gwir neu gau.


Ieuan Rhys – Ioan Gruffudd

Ieuan Rhys – Ioan Gruffudd

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys (Ioan Gruffudd). Tasg 2 Ateb cwestiynau sy’n profi dealltwriaeth o’r trac […]


Ieuan Rhys – Actio

Oedran/gallu: CA3 (gallu canolig) / CA4 (gallu isel) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Datblygu geirfa Datblygu gwybodaeth am iaith/sgiliau iaith Tasg 1 Gwrando ar drac sain o gyfweliad gyda Ieuan Rhys. Tasg 2 Tasg aml ddewis. Tasg 3 Astudiaeth o iaith gan […]


Huw Rhys – Gyrfa

Oedran/gallu: CA3 (gallu cymysg) Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl Nod ac amcanion: Datblygu sgiliau gwrando a deall Adolygu rheolau yn ymwneud ag enwau Adolygu ffurfiau iaith amrywiol e.e. iaith lafar/tafodiaith/bratiaith Tasg 1 > Gwrando a deall Gwrando ar Huw Rhys yn siarad am ei brofiadau ym myd actio. Tasg 2 […]