Elystan Metcalfe – Cigydd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elystan,Metcalfe yn siarad am ei brofiadau fel cigydd.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Creu hysbyseb ar gyfer y siop i’w roi yn y papur newydd lleol.
• Ysgrifennu erthygl papur newydd ar y cwmni ar ôl iddyn nhw ennill gwobr yn y Sioe Frenhinol.
• Ysgrifennu disgrifiad swydd ar gyfer eich swydd ddelfrydol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,