Elinor Wyn Reynolds – Hanes Caerfyrddin


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Cymraeg, Busnes, Gyrfau, Gwleidyddiaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Elinor Wyn Reynolds yn siarad am hanes Caerfyrddin.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > astudio geirfa sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau unigol a geiriau lluosog sy’n codi o’r trac sain.

Tasg 6

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil ar Lyfr Du Caerfyrddin.
• Creu pamffled ar dref Caerfyrddin ar gyfer Bwrdd Croeso Cymru.
• Ysgrifennu disgrifiad o’ch pentref/tref chi.
• Creu pamffled ar eich pentref/tref ar gyfer Bwrdd Croeso Cymru.
• Gwneud gwaith ymchwil ar y pla du a’i effaith ar Gymru.
• Ysgrifennu portread o berson enwog o Gaerfyrddin.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,