Elin Wyn Jones – Cynhyrchu Caws


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac a llenwi bylchau gwag wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ar Elin Wyn Jones yn siarad am gynhyrchu caws.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau priod ac enwau cyffredin ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Creu hysbyseb ar gyfer y caws mae Elin a’i theulu yn ei gynhyrchu.
• Ysgrifennu erthygl papur newydd am y caws ar ôl i’r cwmni ennill gwobr Twristiaeth Ynys Môn.
• Ysgrifennu araith Elin Wyn Jones ar gyfer y seremoni wobrwyo pan enillodd y cwmni wobr Twristiaeth Ynys Môn.
• Creu rysáit ac ysgrifennu cyfarwyddiadau ar sut i wneud caws.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,